Oplechovanie strechy a fasády je dôležitým ukončovacím prvkom. Úlohou oplechovania je utesnenie, zabezpečenie správneho odvedenia vody, zabezpečenie pred vetrom ako aj dotvorenie estetického vzhľadu budov. Na tieto účely slúžia klampiarske výrobky ako záveterné lišty, hrebenáče, odkvapové lišty, vetracie profily, úžľabia alebo bočné, pultové a štítové lemovanie.