Zobrazený jediný výsledok

Plechová krytina SCHLEBACH je falcovaná strešná krytina vhodná pre strechy od 3 stupňov. Ideálnym podkladom je celoplošné drevené debnenie.

Falcovaná krytina schlebach nahrádza klasický spôsob spájania falcov. Falce sa vytvárajú pomocu falcovacieho stroja schlebach.

Schlebach – dvojitá stojatá drážka

predstavuje vzhľadom na používanie zinku v stavebnom klampiarstve zdokonalenie pôvodnej tzv. dutej drážky, resp. jednoduchej stojatej drážky. Tento spôsob bol v literatúre popísaný už v roku 1899 a v súčasnosti jednoznačne predstavuje najpoužívanejší spôsob pri krytinách so sklonom pod 35° . Je vhodný pre strechy od sklonu už od 3° . Pre strechy so sklonom medzi 3° a 7°  je nutnú použitie tesniacich pásov.

Názov „dvojitá stojatá drážka” pritom označuje klasický spôsob pozdĺžneho spájania dvoch vedľa seba ležiacich kovových krytinových pásov nad úrovňou vodnej hladiny.

Ako vstupný materiál sa môže použiť plechy ( pozink, lakoplast, titánzinok, meď)